SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Meklēja zalktis
Rezultāti: 1 - 2 no 2
31737-1
Es uzaugu māmiņai
Gaŗa ceļa gājejiņis;
Lauvas vīta man grožiņa,
Zalkša pīta pātedziņa,
Lauva manim ziergus jūdza,
Zalktis ceļu ritinaja.
2686-10
Sniedze dara alutiņu,-
Kādus viesus sniedze gaida?
-Jau vakar, aizvakar
Sniedzes meita sadereta.
A, dzirdès, a, redzès,
Kas būs brūtes ormaniņš!
-Dzenišam raibi svārki,
Tas bij brūtes ormaniņš.
A, dzirdès, a, redzès,
Kas kamanu turetajs!
-Titilbiņš garkājiņš,
Tas kamanu turetajs.
A, dzirdès, a, redzès,
Kas būs malkas cirtejiņš!
-Teteram gaŗš deguns,
Tas bij malkas cirtejiņš.
A, dzirdès, a, redzès,
Kas būs malkas nesejiņš!
-Glodeniņa malku nesa,
Cērpu galu laipodama.
A, dzirdès, a, redzès,
Kas uguns kūrejiņš!
-Zalktis kūra uguntiņu,
Uz akmeņa guledams.
A, dzirdès, a, redzès,
Kas ūdens nēsajiņš!
-Krauklišam melni svārki,
Tas ūdens nēsajiņš.
A, dzirdès, a, redzès,
Kas būs gaļas kapatajs!
-Vārniņai zila galva,
Ta bij gaļas kapataja.
A, dzirdès, a, redzès,
Kāds būs pavāriņis!
-Zvirbulitis pavāriņis
Pelekàm biksiņàm.
A, dzirdès, a, redzès,
Kas būs trauku mazgataja!
-Bezdeliga dūmu lozdna,
Ta bij trauku mazgataja.
A, dzirdès, a, redzès,
Kas būs alus nesejiņa!
-Cielaviņa čakla meita,
Ta bij alus nesejiņa.
A, dzirdès, a, redzès,
Kas istabu slaucitaja!
-Lapsitei kupla aste,
Ta istabu slaucitaja.
A, dzirdès, a, redzès,
Kas būs dziesmu saucejiņš!
-Vilciņam dobja rīkle,
Tas bij dziesmu saucejiņš.
A, dzirdès, a, redzès,
Kas bij dziesmu dziedatajs!
-Cīruļam smalks balsits,
Tas bij labs dziedatajs.
A, dzirdès, a, redzès,
Kas būs danču vedejiņš!
-Žagatai gaŗa aste,
Gaŗu danču vedejiņa.
A, dzirdès, a, redzès,
Kas būs laba dancotaja!
-Stirnitei gaŗas kājas,
Ta bij laba dancotaja.
Meklēja zalktis
Rezultāti: 1 - 2 no 2
meklēt Dainu skapī