SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Augums, apģērbs un rota.
Katalogs > ... > Bāriņi, sērdieņi. > Augums, apģērbs un rota.
Rezultāti: 31 - 40 no 438
4470-0
Ak,cik koši noziedeja
Papuvites magonites;
Ak, cik koši novalkaja
Sērdienite vainadziņu.
4470-1
Appuškoju villainites
Ar mellàm, ar baltàm,
Nevaid manas māmulites,
Graznu dziju daritajas.
4471-0
Apsasedza bārenite
Loņâi dotu villainiti,
Vairak gaudu asariņu,
Ne sarkana dzīpariņa.
4472-0
Audzi, audzi, pura bērzs,
Apaļāmi lapiņàm;
Audzi, audzi sērdienite,
Apaļiem vaidziņiem.
4473-1
Auksta rasa, liela rasa,
Es basàm kājiņàm;
Kaut māmiņa nu redzetu,
Nu būt' gauži raudajuse.
4473-0
Augat visas atmatiņas,
Dzeltenàm puķitèm,
Daudz meitiņu sērdienišu,
Puķèm pina vaiņadziņu.
4474-0
Bagats tēvs savu meitu
Sudrabâ kaldinaja;
Noņems mani bāreniti
Ij bez zelta, sudrabiņa.
4475-4
Ne ta mana balta mute
Ūdenî nomazgata:
Ik rītiņu nomazgaju
Gaudajâs asarâs.
4475-2
Balta, balta man mutite,
Ne ūdeni nomazgata:
Asaràm nomazgaju,
Ko nelietis raudinaja.
4475-0
Bāreņam balta mute,
Ne ūdeni nomazgata:
Ik rītiņa nomazgaja
Gaužajâsi asarâs.
«1234567891011»
Rezultāti: 31 - 40 no 438
meklēt Dainu skapī