SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Pupa - debess trepes.
Katalogs > Mītiskas dziesmas. Debess draudze. Dabas priekšmetu un dabas parādību personifikacija un dievināšana. > Pupa - debess trepes.
Rezultāti: 21 - 30 no 83
34039-16
Parkiuņş vede vedkļeņu,
Vysu mežu ducynòja;
Saùļis meita pakaļ gòja,
Vysu mežu puškódama.
34039-3
Kam tie tādi kumeliņi
Sudrabiņa podziņàm?
Dieva dēla kumeliņi,
Saules meitas vedamà.
Pate Saule pūru veda,
Visus mežus veltidama:
Ozolam raibi cimdi,
Liepai mēļu vilnainite,
Smalkajam kārkliņam
Apzeltiti prievietiņi.
34039-14
Pērkons veda vedekliņu
No Vāczemes šâi zemê;
Saule veda velšu pūru,
Visus mežus puškodama:
Ozolam zelta cimdi,
Liepiņai sidrabiņa,
Sīkajiem kārkliņiem
Zaļa vara gredzeniņi.
34039-6
Man bij viena raiba roze,
To dārzâ iestādiju.
Ta uzauga kupla, gara
Līdz pašàm debesìm.
Es uzkāpu debesîs
Pa tàm rožu lapiņàm.
Tur redzeju Dieva dēlu,
Kumeliņu sedlojot.
Labdien, labdien, Dieva dēls!
Vaj redzeji tēv' un māti?
- Tēvs un māte Vāczemê
Saules meitai kāzas dzer.
Pati Saule pūru veda
Pa tiem mežu galiņiem.
Priedei cimdi, eglei zeķes,
Bērzam baltas villanites,
Pašam pura kārklišam
Divi zelta gredzeniņi.
34039-23
Saules meita pūru veda,
Visus kokus veltidama:
Ozolam kreklu deva,
Liepai baltu villainiti,
Mazajam kārkliņam
Apzeltitus prievitiņus.
34039-19
Saule veda vedekliņu
No Vāczemes šâi zemê;
Mēnesnica pūru veda,
Visus mežus veltidama:
Ozolam raibi cimdi,
Liepai balta vilnanite,
Melno elkšņu krūmiņam
Apzeltiti prievietiņi.
34039-11
Pērkons veda vedekliņu
No Vāczemes šâi zemê;
Saule gāja panākšņôs,
Mežu mežus puškodama.
Ozolam kreklu deva,
Liepai mēļu villainiti,
Sīkajiem kociņiem
Pa dzīpara galiņam.
34039-15
Pērkons veda vedekliņu
No Vāczemes šài zemê;
Saule veda velšu pūru,
Visu mežu puškodama:
Ozolam vaska cimdi,
Liepai mēļu villainite,
Sīkajam kārkliņam
Zaļa vara pakariņi.
34039-21
Saule veda vedekliņu
No Vāczemes šài zemê;
Dieva dēlis līdzi jāja,
Meža galus puškodams.
Liepai lika zelta zarus,
Ozolami sidrabiņa,
Mazajam bērziņam
Zaļa vara gredzentiņu.
34039-20
Saule veda vedekliņu,
Meža galus veltidama:
Priedei cimdi, eglei zeķes,
Bērzam balta villainite,
Resnajam ozolam
Trim kārtàm zelta josta;
Mazajam kārkliņam
Uzmauc zelta gredzentiņu.
«12345678»
Rezultāti: 21 - 30 no 83
meklēt Dainu skapī