SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Barība.
Katalogs > Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > Bāriņi, sērdieņi. > Barība.
Rezultāti: 21 - 30 no 89
4418-0
Lielas, gaŗas žāgstas nāca,
Vaj bij miega, vaj ēdamas?
Kaut būt' mana māmulite,
Ta būt' viņas gan zinajse;
Ja ēdamas, dotu ēst,
Ja gulamas, laistu gulèt.
4419-1
Dodit maizes bāriņam,
Bāriņš muti nomazgaja,
Bāriņš muti nomazgaja,
Gaužajâs asarâs.
4419-2
Celies agri, māmuliņa,
Dod' maiziti bārišam,
Bārits muti nomazgaja
Gaužajàm asaràm.
4419-0
Lec, saulite, rītâ agri,
Dod' maizites bāriņam,
Bāriņš muti nomazgaja
Gaužajâs(i) asarâs.
4420-1
Māmiņš sak' nomirdams:
Mans bērns sērdieniņš.
Māmiņš sak' nomirdams:
Sajož savu vēdaru,
Daudz būs tav sūtantai,
Maģ būs maiz' devejiņ'.
4420-2
Māmuliņa, nomirdama,
Sajoz manu vēdariņu:
Daudz ir mani raiditaji,
Maz maiziņas devejiņi.
4420-0
Māmiņ mana, nomirdama,
Sajoz manu vēderiņu:
Daudz ļautiņu sūtitaju,
Maz maizites devejiņu.
4420-3
Māmuliņa, nomirdama,
Manim cieti piesacija:
Savelc cieti dzīves jostu,
Daudz darbiņa tu dabusi,
Daudz darbiņa tu dabusi,
Maz maizites launagâje.
4421-0
Māte, māte, dod man maizes,
Es ar' biju tavs bērniņš,
Es ar' tavas kājas āvu,
Apkārt tevi rušinaju.
4422-0
Nedo Dievs svešu māti
Pabērnôs ievedamu:
Trīsreiz pate paēduse,
Pabērniši needuši.
«123456789»
Rezultāti: 21 - 30 no 89
meklēt Dainu skapī