SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Sava māte un sveša māte (pamāte, saimniece, vīra māte); sērdienīšu, kalponīšu grūtais mūžs un asaras; vispārīgas raudu dziesmas.
Katalogs > ... > Sava māte un sveša māte (pamāte, saimniece, vīra māte); sērdienīšu, kalponīšu grūtais mūžs un asaras; vispārīgas raudu dziesmas.
Rezultāti: 21 - 30 no 796
3915-0
Ai, Dieviņ, ko darišu,
Bārenite palikusi!
Ni man tēva, ni māmiņas,
Ni īsto bāleliņu.
3915-1
Ok, Dìveņ, kur eş ļeišús,
Bòriņeita palykdama!
Ni maņ tàva, ni màmeņeş,
Ni eìstús bròļeļaņu.
3916-0
Ai, Dieviņi, ko darišu,
Grūts mūžiņš man dzīvot:
Vaj bij rītis, vaj vakaris,
Asariņas vien riteja.
3917-0
Voi, Dìveņ žèļeigis,
Nažèļeigi padarèji!
Ka pajèmi tàv' ar mòti,
Pajem mani bòrineiti.
3918-0
Ai, Dieviņ, cik man grūt'
Bez māmiņas dzīvojot!
Visiem biju sariebuse,
Visiem maizi apēduse.
3919-0
Ai, grūtàs dzirnaviņas,
Vaj es jūsu nepavilku?
Ai, svešà māmuliņa,
Vaj es tevis neklausiju?
3920-1
Māte, mana māmuliņa,
Es jau biju tavs dēliņis:
Es ap tevi skaidas lasu,
Ap tevim čabinaju.
3920-0
Ai, māmiņ, ai māmiņ,
I es biju tavs bērniņš:
Ap tevim skaidas lasu,
Ap tevim rušinaju.
3921-1
Mūžu, manu grūtu mūžu,
Kà es tevi nodzīvošu!
Sviedrôs kreklu izmazgaju,
Asarâs izskaloju.
3921-0
Ai tu manu grūtu mūžu,
Kà es tevi nodzīvošu!
Sviedriem kreklu izveleju,
Asarâs paladziņu.
«1234567891011»
Rezultāti: 21 - 30 no 796
meklēt Dainu skapī