SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Dziesmu skaņās klausoties, puisim dažreiz viļās: viņš atrod mazu skuķi, vaj sievu, vaj vecu māti.
Katalogs > ... > Dziesmu skaņās klausoties, puisim dažreiz viļās: viņš atrod mazu skuķi, vaj sievu, vaj vecu māti.
Rezultāti: 21 - 30 no 34
556-9
Uz ciniti dziedàt kāpu,
Uz akmini gavilèt,
Lai šķiet tautas lielu meitu,
Lai seglo kumeliņu.
556-3
Maza biju, bet jau gudra,
Kalnâ kāpu gavilèt,
Lai šķiet tautas lielu meitu,
Lai segloja kumeliņu.
556-17
Uz ciniti dziedàt kāpu,
Uz akmini gavilèt.
Lai dzirdeja tautu dēli
Pa deviņiem pagastiem,
Lai sedloja kumeliņu,
Jāja mani raudzities.
Kad atjāja, tad atrada,
Nav ciniša lielumâ.
-Bij man tāda krupja dēļ
Tādu tāļu ceļu jāt,
Tādu tāļu ceļu jāt,
Sviedrot savu kumeliņu!
556-8
Skaisti dzied maza meita
Liela vèra maliņâ,
Lai šķiet tautas lielu meitu
Lai segloja kumeliņu.
Puiši šķita lielu meitu,
Steidz seglot kumeliņu.
557-0
Es teciņus vien teceju,
Grezni dziedi ciema meitas.
Ko vērts manis tecejumis,
Vecas vien māmuliņas.
558-0
Pavasar, bāleliņ,
Neklaus' meitu dziedašanu:
Pavasar sievas dzied,
Grāvî garsas lasidamas.
559-3
Tautu dáls purvu brida,
Tautu meitas makládams.
Pòrbrids purvu, nuosaspļòve,
Atruod vacu mòmuliņu.
559-4
Puisits teka zaļu birzi,
Šķiet, meitiņa gavilè.
Iziet birzi, nolaiž acis,
Atrod vecu māmuliti.
559-2
Toutu dáls purvá bryda,
Toutu meitu makládams.
Izbried purvu, nošpļoùdás,
Atruod vacu màmòļiņu.
559-0
Tautu dēlis purvu brida,
Tautu meitu mekledams;
Izbrien purvu, nospļaujàs,
Atron vecu māmuliņu.
«123»
Rezultāti: 21 - 30 no 34
meklēt Dainu skapī