SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Pupa - debess trepes.
Katalogs > Mītiskas dziesmas. Debess draudze. Dabas priekšmetu un dabas parādību personifikacija un dievināšana. > Pupa - debess trepes.
Rezultāti: 11 - 20 no 83
34039-4
Man bij viena balta pupa,
Es nezinu, kur stādìt,-
Stādu rožu dārziņâ,
Stādu smilkšu kalniņâ?
Ta uzauga liela gaŗa
Līdz pašàm debesìm.
Es uzkāpu debesîs
Pa tim pupas zariņiem.
Es redzeju Dieva dēlu
Kumeliņu sedlojam.
Saule veda vedekliņu
No Vāczemes šâi zemê.
Dieva dēlis līdza jāja,
Mežiem galus puškodams:
Liepai lika zelta zarus,
Ozolam sudrabiņa,
Mazajam bērziņam
Zaļa vaŗa vainadziņu,
Sīkajam kārklišam
Uzmauc zelta gredzentiņu.
34039-12
Pērkons veda vedekliti
No Vāczemes šài zemê;
Saulit' veda velšu pūru,
Meža galus puškodama:
Ozolami raibi cimdi,
Ošam balti pirkstainie,
Kļaviņai zīdautiņš
Rakstitàm maliņàm,
Sīkajiemi kārkliņiem,
Visiem vara gredzeniņi.
34039-7
Mēness ņēma Saules meitu,
Pērkon' lūdza panāksņôs.
Pērkons gāja panāksņôs,
Visu zemi puškodams:
Kalniņiemi zīda zāli,
Ozoliemi zelta lapas,
Mazajiemi kārkliņiem
Sudrabiņa gredzentiņus.
34039-2
Es iesēju baltu pupu
Baltu rožu dārziņâ.
Ta uzauga liela gara
Līdz pašàm debesìm.
Es uzkāpu debesîs
Pa pupiņas zariņiem,
Pavaicaju Dieviņam,
Kur palika tēvs, māmiņa.
- Tēvs, māmiņa Vāczemê
Saules meitai kāzas dzer.
Saule pati pūru veda,
Pati pūru izdalija:
Priedei zeķes, eglei cimdi,
Bērzam smalki prievitiņi,
Resnajam ozolam
Trim kārtàm zìžu josta,
Sīkajiem krūmiņiem
Katram zelta gredzentiņš.
34039-8
Pērkons brauca par jūriņu,
Aiz jūriņas sievas ņemt.
Saul' ar pūru pakaļ brauca,
Visus mežus veltidama:
Ozolam zelta jostu,
Kļavam zelta pirkstainišus,
Sīkajiem kārkliņiem
Zelta griztus gredzeniņus.
34039-13
Pērkons veda vedekliņu
No Vāczemes šâi zemê;
Saule veda velšu pūru,
Visus mežus puškodama:
Ošiņam brūni svārki,
Bērzam balta vilnanite,
Sīkajam kārkliņam
Zaļa vara pakariņi.
34039-17
Saule savu meitu deva
Par ūdeni Vāczemêi;
Dieva dēli pūru veda,
Meža galus kārstidami.
Priedei kāre zelta dvieli,
Eglei zaļu villainiti;
Tiem maziem bērziņiem
Zelta griezti gredzeniņi.
34039-5
Man bij viena balta pupa,
Kur es viņu iedēstišu?
Baltâ smilšu kalniņâ,
Tur es viņu iedēstiju.
Ta izauga liela gara
Līdz pašàm debesìm.
Es uzkāpu debesîs
Pa tàm pupas lapiņàm;
Ieraudziju Dieva dēlu
Baltu zirgu seglojam.
Labrīt, labrīt, Dieva dēls!
Vaj redzeji tēv' un māti?
-Tēvs ar māti Vāczemê
Saules meitai kāzas dzer.
Saule pate pūru veda,
Meža galus veltidama:
Ozolam raibus cimdus,
Liepai baltu villainiti,
Mazajam kārkliņam
Apzeltitus prievitiņus.
34039-10
Pērkons veda vedekliņu
No Vāczemes šài zemê;
Dieva dēli pūru veda,
Visus mežus veltidami.
Liepai lika zelta kroni,
Ozolami sudrabiņa,
Sīkajiem kārkliņiem
Uzmauc zelta gredzeniņus.
34039-18
Saule nesa zelta ziedus,
Meža galus veltidama.
Eglei deva zelta cimdus,
Priedei zelta pirkstainišus,
Mazajiem krūmiņiem
Visiem zelta vazulišus.
«12345678»
Rezultāti: 11 - 20 no 83
meklēt Dainu skapī