SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Senāko, tagad aizmirsto rotaļu dziesmas.
Katalogs > ... > Ziemas svētki. > Senāko, tagad aizmirsto rotaļu dziesmas.
Rezultāti: 11 - 20 no 168
33557-0
Eim', pašas māsiņas
Danciti vest!
Ciempuiši slinki,
Brāliši mazi.
Es māceju danci vest
Līkumiņu līkumiem;
Audekliņa nemāceju,
Tas teceja čokarâ.
Lai teceja, ja teceja,
Gan es pate noaudišu.
Man māmiņa noauduse
Dancojamu rinduciņu:
Zīda, zelta apmetuse,
Sudrabiņa ieauduse.
Paldies saku māmiņai
Par to kuplu rinduciņu,
Es varju tautu dēlu
Sterbelês sitinàt.
Jūdz zemê, jūdz zemê,
Jau piekusa, jau piekusa,
Simtu jūdzu ritinaja
Tai vienâ jūgumâ.
33558-0
Es māceju danci vest,
Man spēlmaņa nevajaga:
Ar kājàm bungas situ,
Ar mutiti stabuleju.
Krustim dejam,
Krustim lecam,
Krustim darita
Ta istabiņa.
Ko jauna būdama
Es nedariju:
Ozolu stādiju
Istabas vidû,
Čabeja lapiņas
Dancojot.
33559-1
Es palaižu gredzineņu
Jaunu meitu pogolmâ.
Vina gòja, pòri spéra,
Ùtra apļeik aptecèja,
Trešò gòja, tei pacèļe
Munu zalta gredzineņu.
Audzi ļela, staigai bollta,
Byusi muna ļaudaveņa.
33559-0
Es pasviedu bērza rīksti
Pa meitiņu kājiņàm.
Viena nāca, pāri kāpa,
Otra apkārt apteceja,
Trešà nāca, ta pacēla,
Ta būs mana līgaviņa.
33559-5
Es pasviedu zelta niedri
Pa meitiņu kājiņàm.
Pirmà nāca, pāri kāpa,
To vēleju dzērajam;
Otra apkārt apteceja,
To vēleju bāliņam;
Trešà nāca, ta uzņēma,
Ta būs mana līgaviņa.
33559-4
Es pasviedu sav' niedriņu
Zem meitiņu kājiņàm.
Viena nāca, pāri lēca,
Ta bij liela palaidniece;
Otra apkārt ritinaja,
To vēlēšu bāliņam;
Treša niedru man padeva,
Ta būs mana līgaiņa,
Man cimdiņu aditaja,
Man vietiņas taisitaja,
Kad iziešu, pavadìs(i),
Kad pārnākšu, sagaidìs(i),
Mīļus vārdus manim dos(i),
Manu dzīvi aplaimos(i).
33559-6
Jaunas meitas danci veda
Kà to vaska ritentiņu,
Es pametu zelta niedru
Zem meitiņu kājiņàm.
Pirmà nāca, pāri lēca,
Otra apkārt apteceja,
Trešà nāca, ta uzņēma,
Ta būs mana līgaviņa.
33559-8
Zelta niedrit' i pasviežu
Zem meitiņu kājiņam;
Kura ņiedrit' i padeva,
Ta būs mana līgaviņa.
33559-7
Lai es gāju, kur iedamis,
Gāju meitu pulciņâ,
Metu savu zelta niedri
Pa meitiņu kājiņàm.
Viena nāca, pāri lēca,
Otra apkārt apteceja,
Trešà nāca, ta pacēla,
Ta būs mana līgaviņa.
33559-2
Eş pasvižu zalta ņídri
Zam meiteņu kòjeņóm.
Vina gòje, tej pòrgòje,
Vína apļeik apteçèje,
Treša gòje, tej paçéļe,
Tej bej muna ļeigaveņa.
Pacàlúşe dateçèje.
Pi mameņis raudódama.
Napeut gryùši, naraud gauži,
Šudiņ ļeìdz navedeišu,
Div' ņedeļis trešajâ
Atsyùteišu jaunù bròļi,
Atsyùteišu jaunù bròļi
Tàv' ar mòti pacìmót,
Tàv' ar mòti pacìmót,
Mòsu lyugt ponòksnûs.
«1234567891011»
Rezultāti: 11 - 20 no 168
meklēt Dainu skapī