SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Koki.
Katalogs > ... > Mežs kā cilvēka darbības vieta, un dažādu dzīvnieku, koku un augu miteklis. > Koki.
Rezultāti: 11 - 20 no 41
30632-0
Vai, Dieviņi, purva bērzu,
Tavu grūtu dzīvošanu!
Vispēdigi tu izplauki,
Vispirmais nodzelteji.
30632-1
Apsitei ? slikta slava
Par visiem kociņiem:
Visupēc ta izplauka,
Visupirms ta nobira.
30632-2
Pura bērzs, pura bērzs,
Kāda tava vieta bija:
Vispirmais tu nobiri,
Vispēdigi nolapoji.
30633-0
Aiz upites balti bērzi
Sudrabiņa lapiņàm;
Es paklāju villainiti,
Man piebira sudrabiņa.
30634-0
Bērziņam smalkas lapas,
Sīki mazi žagariņi;
Kļavam bija platas lapas,
Gar' un resni žagariņi.
30635-0
Bērziņš auga ceļmalê
Trijadàm lapiņàm:
Virsû raibas, apakšâ,
Vidu bija sudrabotas.
30636-0
Garam gāju bērzu birzi,
Asariņas slaucidama:
Tà bāl mani sārti vaigi,
Kà dzeltena bērza birzs.
30637-4
Cauri gāju zelta birzi,
Ne zariņa nenolauzu;
Būtu zaru nolauzuse,
Būt' ar zeltu apbiruse.
30637-1
Bērziņš auga ceļmalâ
Sudrabiņa lapiņam;
Būt' lapiņu norāvuse,
Sudrabâ vien staigatu.
30637-2
Es birzei cauri gāju,
Ne lapiņas nenorāvu;
Būt' lapiņu norāvuse,
Es staigatu sudrabota.
«1234»
Rezultāti: 11 - 20 no 41
meklēt Dainu skapī