SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Veļu māte un velenieši (ari eņģelīši) sagaida nelaiķi pie kapsētas vārtiem.
Katalogs > ... > Slimība, nāve, bēres. Senās bēru ierašas un svinēšana, un dažādas māņticības druskas par miršanu un mirušiem. > Veļu māte un velenieši (ari eņģelīši) sagaida nelaiķi pie kapsētas vārtiem.
Rezultāti: 11 - 20 no 43
27523-1
Kur, māmiņa (meitiņa), tu tecesi
Ar uguns vāceliti?
-Veļu māte aizmiguse,
Uguntiņa izdzisuse.
27524-0
Mīļa Laime gauži raud,
Kapa virsû stāvedama,
Redzej' manu augumiņu
Bez laiciņa pievedam.
27525-3
Ùomaenít bàeleliņ,
Dzan gerèki kuieliņu,
Veļu màeta sasoluisa,
Duobas molu staìgádama.
27525-2
Tētiņš saka uz dēliņa:
Dzen drīzak kumeliņu,
Eņģeliši nosaluši,
Pie vārtiem stāvedami.
27525-1
Māte saka uz dēliņa:
Dzen garaki kumeliņu,
Veļu māte nosalusi,
Dobes malu staigadama.
27525-0
Ormaniti, ormaniti,
Dzen garaki kumeliņu,
Veļu māte sasaluse,
Dobes malu staigajot.
27526-0
Rokat mani priekš pusdienas,
Pēc pusdienas nerokat:
Pēc pusdienas leļu bērni
Sarausuši uguntiņu.
27527-1
Vedat mani priekš pusdienas,
Pēc pusdienas nevedat,
Pēc pusdienas Dieva bērni
Debess vārtus aizvēruši.
27527-0
Rokat mani priekš pusdienas,
Pēc pusdienas nerokat,
Pēc pusdienas veļu bērni
Veļu vārtus aizvēruši.
27528-0
Rūšu māte, Veļu māte,
Ved bariņu galiņâ!
Drīz gulèt man jaiet
Baltâ smilšu kalniņâ.
«1234»
Rezultāti: 11 - 20 no 43
meklēt Dainu skapī