SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Nakti priekš bērēm līķi vaktē.
Katalogs > ... > Slimība, nāve, bēres. Senās bēru ierašas un svinēšana, un dažādas māņticības druskas par miršanu un mirušiem. > Nakti priekš bērēm līķi vaktē.
Rezultāti: 11 - 20 no 29
27439-0
Ej gulèt, vēja māte,
Neklauej nama dores;
Citu nakti tad klauej
Baltâj smiļkšu kalniņâ.
27440-1
Stāvi klusi, vēja māte,
Neklauvè nama dorvis,
Mana balta māmulite
Cietu miegu aizmiguse.
27440-0
Ej gulèt, Veļu māte,
Neklauveji nama dores,
Lai gul mana māmulite,
Cietu miegu aizmiguse.
27441-0
Es nenācu šo naksninu
Ar miedzinu apgulèt,
Nācu ēst, nācu dzert,
Nācu koši padziedàt,
Sav' māsinu pavadìt
Baltâ smilšu kalninâ.
27442-0
Es šķitu sauliti
Aizgājušu:
Māmiņa mīļà
Nomiruse;
Es šķitu lietiņu
Nolījušu:
Bērniņi mīļie
Raudajuši.
27443-0
Galdiņam četras kājas,
Man bij četri bāleliņi;
Zūd galdam viena kāja,
Zūd man viens bāleliņš.
27444-0
Kam tu lūzi, ozoliņi,
Vaj nav koku lūzejiņu?
Kam tu miri, mūs' brāliti,
Vaj nav ļaužu mirejiņu?
27444-1
Kam tu lūzi, ābelite,
Vaj nav koku lūzejiņu?
Kam tu miri, mūs' māsiņa,
Vaj nav ļaužu mirejiņu?
27445-0
Kam, vējiņ, tu nolauzi
Krūzoto ozoliņu?
Kam, saulite, tu paslēpi
Mīļako bāleliņu?
27446-0
Ko, māmiņa, tu guleji,
Kam ar mani nerunaji?
Gan dziedaju, gan raudaju,
Apkārt tevi staigadama.
«123»
Rezultāti: 11 - 20 no 29
meklēt Dainu skapī