SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Nelaiķa manta un mantas izdalīšana pēc aizgājēja nolēmuma.
Katalogs > ... > Slimība, nāve, bēres. Senās bēru ierašas un svinēšana, un dažādas māņticības druskas par miršanu un mirušiem. > Nelaiķa manta un mantas izdalīšana pēc aizgājēja nolēmuma.
Rezultāti: 11 - 20 no 48
27812-8
Es, māmiņ, jauna miru,
Skaišķi mani pavadàt:
Cimdi dobes racejam,
Autiņš krusta nesejam,
Ielokaina vilnanite
Man' auguma vedejam.
27812-14
Kad es mirstu jauna meita,
Pūru manu izdalat:
Cimdus kapa racejam,
Dvieli krusta nesejam;
Īstajam bāliņam,
Tam dodat linu kreklu;
Kumeliņa jūdzejam,
Tam dodat, ko gribat.
27812-18
Loki, māte, manu pūru,
Vaj es augu, vaj neaugu.
Ja es miršu jauna meita,
Manu pūru izdalisi:
Cimdus kapa racejam,
Dvieli krusta nesejam;
Pirkstainites ormanim,
Kas aizveda kapsētâ.
27812-13
Kad es miršu, māmulite,
Manu pūru izdaliet:
Dvieli kapa racejam,
Cimdi krusta nesejam;
Kas ar savu zirgu veda,
Tam sedz baltu villainiti;
Kas man' daiļi apdziedaja,
Visgaram linu kreklu.
27812-5
Es, māmiņa, jauna miršu,
Pūru manu izdalat:
Krekli dobes racejam,
Cimdi krusta nesejam,
Mani balti paladziņi,
Kas ielaida mūžibâ.
27812-10
Ja, māmiņa, jauna miršu,
Pūru manu izdaliet:
Cimdus, zeķes vedejam,
Kreklu kapa racejam.
27812-9
Es, nomiru jauna meita,
Pūru manu izdaliet:
Cimdi, zeķes ormaņam,
Autiņš krusta nesejam;
Eņģeļam raibi cimdi
Par vārtiņu vērumiņu.
27812-15
Kad es mirstu, nedzīvoju,
Pūru man izdaliet:
Cimdus, zeķes nesejiem,
Kreklus kapa racejiem;
Tiem dodiet garus dvieļus,
Kas ielaida kapiņâ;
Tiem dodiet apsējiņus,
Kas apbēra smiltiņàm.
27812-6
Es, māmiņa, jauna mirstu,
Manu mantu izdaliet:
Cimdus, zeķes racejiem,
Autu krusta nesejam;
Prievitiņus, pasedziņus,
Kas kapiņu apdēstija
Skaistajàm puķitèm.
27812-20
Mirtin miršu es, māmiņa,
Pūru manu izdalat:
Cimdus, zeķes racejam,
Dvielit' krusta nesejam;
Kas nes manu augumiņu,
Tiem garos linu kreklus.
«12345»
Rezultāti: 11 - 20 no 48
meklēt Dainu skapī