SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Bērenieki piemin vispār ari citus kapu kalnā dusošos.
Katalogs > ... > Slimība, nāve, bēres. Senās bēru ierašas un svinēšana, un dažādas māņticības druskas par miršanu un mirušiem. > Bērenieki piemin vispār ari citus kapu kalnā dusošos.
Rezultāti: 11 - 20 no 20
27632-2
Grazni zied kapu kalns
Dzeltenàm puķitèm.
Tur gul brāļi dravenieki,
Tur māsiņas rakstitajas.
27632-7
Visa zied kapsētiņa
Dzeltaniem ziediņiem.
Tur guļ manis tēvs, māmiņa,
Tur māsiņas rakstitajas.
27632-4
Kapu kalni noziedeja
Dzelteniem ziediņiem.
Tur guļ brāļi dravenieki,
Tur māsiņas rakstitajas.
27632-3
Kapsētiņa noziedejse
Sārkanàm rozitèm.
Tur gul brāļi dravenieki,
Māsas raibu audejiņas.
27632-1
Dzeltan' ziediņ' i ziedeja
Veleniešu kalniņâ.
Tur guļ meitas malejiņas,
Tur dēliņi arajiņi.
27633-0
Laižat manim rozes sēt
Kapsētiņas maliņâ:
Tur guļ mani tēvs, māmiņa,
Tur īstaji bāleliņi.
27633-1
Ziedi, ziedi, kapsētiņa,
Dzelteniemi ziediņiem:
Tur guļ tēvis, māmuliņa,
Tur īsteni bāleliņi.
27634-0
Skaista zied kapsētiņa
Dzelteniem ziediņiem;
Kà ta skaisti neziedeja,
Pilna dārgu dvēselišu.
27635-0
Visa zied kapu zeme
Dzelteniem ziediņiem;
Tur guļ mani brāleliņi
Dzelteniem matiņiem.
27636-0
Visi zied smilšu kalni
Sudrabiņa ziediņiem:
Tur guļ mani bāleliņi
Sudrabiņa kalejiņi.
«12
Rezultāti: 11 - 20 no 20
meklēt Dainu skapī