SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izprecētās meitas sakars ar tēva mājām, ar vecākiem, brāļiem, māsām.
Katalogs > Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > Izprecētās meitas sakars ar tēva mājām, ar vecākiem, brāļiem, māsām.
Rezultāti: 11 - 20 no 593
26441-0
Brāļi mani gaigaliņi
Sērsti mani aicinaja;
Māršas manas cielaviņas
Pie vārtiem atteceja.
26442-0
Bāliņš sērst aicinaja
Simtu reiz gadiņâ.
Simtu reiz neaizgāju
Visu mūžu dzīvodama.
26443-0
Dieveriti bāleliņi,
Aizjūdz manu kumeliņu!
Ak, es tevi mīledama
Divejadi pasaucos.
26444-0
Dìvereit bòļeļeņ,
Aizjiúdz maņ kumèļeņu;
Tovu skaistu jiúgumeņu
Nùjiúgs muni bòļeļeņi.
26445-1
Tuvu, tuvu, necik tāļu
No saviem bāliņiem;
Kamēr tautas diendusâ,
Es pie mātes launagâ.
26445-0
Ēdat, tautas, launadziņu,
Es tecešu brālišôs;
Neba tāļu man brāliši:
Aiz tàs zaļas birztaliņas.
26446-0
Es savami kumeļami
Dimantiņa loku liecu,
Dimantiņa loku liecu,
Zelta kalu kamaniņas,
Lai brauc mana līgaviņa,
Kà saulite mirdzedama,
Kà saulite mirdzedama,
Kà rozite ziededama.
Brīnàs kungi, vaicà ļaudis:
Kas tur brauca, kas mirdzeja?
Bandenieka līgaviņa
Sērztu brauca bāliņos.
26447-1
Nu ir laiks, nu rudens,
Iešu sērst bāliņôs:
Nu pabira kļava lapas,
Nu tiltiņa nevajag.
26447-0
Gan es pati laiku zinu,
Kad iet sērstu bāliņôs:
Kad pabira kļava lapas,
Tad tiltiņa nevajaga.
26448-1
Nav saulite vaira augstu,-
Kas jūgs manu kumeliņu?
Kad es tikšu pie māmiņas,
Pie īstena bāleliņa?
«1234567891011»
Rezultāti: 11 - 20 no 593
meklēt Dainu skapī