SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Dažādas dziesmas.
Katalogs > Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > Jaunekļu gadi. > Dažādas dziesmas.
Rezultāti: 11 - 20 no 49
13206-0
Es meitiņa jaun' būdama,
Klausu jaunu, klausu vecu;
Klausidama jaunu, vecu,
Topu pate sūtitaja.
13207-0
Es nebiju tikai lepnis,
Kà tie citi tēva dēli,
Nosaņēmu cepuriti,
Līdz zemei klanijos.
13208-0
Es nomaucu baltus cimdus
Tai mazai meitiņai;
Kad aizgāju vakarâ,
No cimdiem vien pazina.
13209-0
Es šķitos izaugdama,
Nevienam nesariebu;
Tad i biju sariebuse
I pašam labajam.
13210-0
Kas godigs tēva dēls,
Tam godiga valodiņa;
Pats laukâ kumeļâ,
Valodiņa stabâ.
13211-0
Kūtri zirgi neteceja,
Lepni ļaudis nerunaja.
Vaj kūtram soļu trūka,
Vaj lepnam valodiņas?
Es izvilku kūtram rikšus,
Lepnam rāmu valodiņu.
13212-1
Mameņa, mameņa,
Kur tovas meitas?
-Onuže gonûs
Reìksteite rùkâ;
Madaļa pļavâ
Modores kosa;
Mòreņa dorzâ
Puķeites dàsta;
Adita peùnî
Ìlùkes lúk';
Ìveņa klètî
Peùreņu ciļoj';
Borbola krùgâ
Biķeŗe rùkâ.
13212-0
Kur, māmiņa, tavas meitas?
Krēsli vien istabê.
-Cits ganôs, cits darbôs,
Cits tautàm sienu grābj.
Kas darbôs, kas ganôs,
Tie peln' baltas villainites;
Kas tautàm sienu grābj,
Tie peln' sīku sudrabiņu.
13213-0
Laužat, meitas, liepas zaru,
Ozoliņa nelaužat;
Ozoiņu atstājat,
Kur putniem uzmesties.
13214-0
Labi vien es gribeju,
Es jau slikti negribeju,
Ir māmiņa labi grib,
Šūpodama aukledama.
«12345»
Rezultāti: 11 - 20 no 49
meklēt Dainu skapī