SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Barība.
Katalogs > Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > Bāriņi, sērdieņi. > Barība.
Rezultāti: 11 - 20 no 89
4410-0
Es apsēdu, raudadama,
Mātes kapa maliņâ.
Celies, mana māmuliņa,
Es pacelšu veleniņu;
Es tev teikšu raudadama,
Ko man dara sveša māte:
Sveša māte maizi grieza,
Tikko nagu nenogrieza.
4411-0
Gan dziedaju, gavileju,
Neviens mani nedzirdeja;
Kaut dzirdetu māmuļite,
Ta iznestu launadziņu.
4412-0
Ganiņam visi vēji,
Neba visi kumosiņi.
Kas bij laba saimeniece,
Ta pataupa ganiņam;
Kas bij tāda bada kāse,
Tai pašai nepietika.
4413-0
Gara diena bez māmiņas,
Vēl jo gara bez maizites;
Bez māmiņas gan dzīvoju,
Bez maizites nevareju.
4413-1
Gŗūti, gŗūti bez māmiņas,
Bez maizites vēl gŗūtaki:
Bez māmiņas sadzīvoju,
Bez maizites nevareju.
4413-2
Gara dína bez màmeņas,
Véļ garóka bez maizeitis:
Bez màmeņas var dzeivót,
Bez maizeitis navarà.
4414-0
Jau saulite, jau saulite
Iz vakaru ritinaja,
Jau man ēst gribejàs,
Nav māmiņas devejiņas.
4415-0
Jūs, ļautiņi, nezinat,
Kāda man dzīvošana:
Rītâ rutki, vakarâ,
Launagâ rudzu putra.
4416-0
Kas bārenei ēsti ļāve,
Cik vēders gribejàs:
Iesmeļ zupu šķīviņê,
Nogriež plānu riecentiņu.
4417-0
Launadziņa vajadzeja,
Ka būt' laba devejiņa;
Jau saulite ielīgoja
Launadziņa laiciņâ.
«123456789»
Rezultāti: 11 - 20 no 89
meklēt Dainu skapī